Category
Stave churches
Kembangkan peta

Sights in category «Stave churches»

Penapis
Kedudukan
Kategori
Tunjukkan semua
Countries
Tunjukkan semua
Cities
Tunjukkan semua
Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Vang stave church

Vang stave church (Świątynia Wang, also Vang stavkirke, German: S

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Heddal stave church

Heddal stave church (Heddal stavkirke) is a stave church located at

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Nhà thờ Hòa bình Świdnica

Nhà thờ Hòa bình Chúa Ba Ngôi ở Świdnica (Kościół Pokoju pw. Świętej

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Fantoft stave church

Fantoft Stave Church (Norwegian: Fantoft stavkirke) is a reconstructed

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Gol stave church

Gol stave church (Gol stavkirke) is a stave church originally from Gol

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Kiruna Church

Kiruna Church (Swedish: Kiruna kyrka) is a church in Kiruna, Sweden.

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Ringebu Stave Church

Ringebu stave church (Ringebu stavkyrkje) is a stave church located in

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Eidsborg Stave Church

Eidsborg Stave Church (Norwegian: Eidsborg stavkirke) is a stave

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Urnes stave church

Urnes stave church (Norwegian: Urnes stavkirke) is a stave church at

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Undredal Stave Church

Undredal Stave Church (Undredal stavkyrkje) is a stave church in the

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Reinli Stave Church

The Reinli Stave Church (Norwegian: Reinli stavkyrkje) is a Norwegian

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Greensted Church

Greensted Church, in the small village of Greensted, near Chipping

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Røldal stave church

Røldal stave church (Røldal stavkyrkje) is a stave church at Røldal in

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie

Սուրբ Գաբրիել հրեշտակի եկեղեցի Դեբնոյում, գտնվում է Դեբնո

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Hegge stave church

Hegge stave church (Hegge stavkyrkje) is an early 13th century stave

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Kościół św. Leonarda w Lipnicy

Kościół św. Leonarda – drewniany kościół cmentarny, usytuowa

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Kaupanger Stave Church

Kaupanger Stave Church (Norwegian: Kaupanger stavkyrkje) is the

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Garmo stave church

Garmo stave church (Garmo stavkirke) is a stave church situated at

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce

Parafia św. Jana Chrzciciela w Orawce - zabytkowy kościół par

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Fåvang stave church

Fåvang stave church (Fåvang stavkirke) is a stave church located in F

Saya ingin melawat
Saya berada di sini
Dikunjungi
Nore stave church

Nore stave church (Nore stavkyrkje) is a stave church at Nore in Nore

Parent categories: Gereja